ąąęąęąęąąę
static

Regulamin Wypożyczalni strojów

 

stroj wrozki wypozycz w www.wypozyczalniestrojow.pl

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW  

Nasza wypożyczalnia dokłada wszelkich starań aby świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie. Staramy się, aby nasze stroje były kompletne, czyste i pozbawione jakichkolwiek wad. Dbamy o zapewnienie Państwu jak największego wyboru oryginalnych przebrań, tak abyście mogli Państwo "zostać kim zechcecie". Nasze starania bez Państwa pomocy, mogą pójść na marne, dl

atego też prosimy serdecznie o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Z góry dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do naszych wypożyczalni. 

1.Niniejszy Regulamin jest regulaminem wszystkich wypożyczalni strojów należących do  "GO Grażyna Olszaniecka" zwanej dalej Wypożyczalnią.

2.Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającym.

3.Wypożyczalnia prowadzi wyżej wymienione usługi w swoich placówkach. Lista placówek publikowana jest na stronie www.wypożyczalniestrojów.pl  w zakładce kontakt/wypożyczalnie.

4.Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

5.Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego. Wypożyczalnia w chwili rezerwacji pobiera opłatę stanowiącą część opłaty za wypożyczenie. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwacje uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty (bezpośrednio w Wypożyczalni lub na konto bankowe) oraz potwierdzenia przez pracownika Wypożyczalni dostępności stroju na żądany termin wypożyczenia.

6.W momencie wypożyczenia (bądź rezerwacji) Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni w celu weryfikacji danych potrzebnych do wypisania dokumentu potwierdzającego wypożyczenie lub rezerwację.

7.Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnie pobierają od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.

8.Wypożyczający może ubiegać się o rabat po okazaniu, w momencie wypożyczenia karty uprawniającej do rabatu.

9.Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren Wypożyczalni.

10.W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).

11.Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.

12.Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z Wypożyczalnią (w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).

13.Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.

14.W przypadku nie dokonania zwrotu lub dokonania zwrotu niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.

15.Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.

16.W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę  tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.

17.Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata zwana dalej: Opłatą Standardową w wysokości 15 pln - strój dla dzieci lub 20 pln strój dla dorosłych.  W przypadku gdy zwłoka będzie dłuższa niż 7 dni, opłata za każdą dobę zwłoki będzie wynosiła 150% Opłaty Standardowej. W przypadku zwłoki dłuższej niż 30 dni, kwota zaległej należności w wysokości 150% Opłaty Standardowej pomnożonej przez 30 dni, powiększonej o kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni).

18.W przypadku zwrotu strojów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) w zależności od rodzaju strojów i poziomu zabrudzeń. Kwota ta jest wyliczana przez pracownika Wypożyczalni w dniu zwrotu stroju do Wypożyczalni.

19.Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

20.Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w placówkach Wypożyczalni oraz na stronie internetowej www.wypozyczalniestrojow.pl

 

 

Wypożyczalnia prowadzi katalog strojów na stronach www.wypozyczlaniestrojow.pl. Stale zmieniająca się oferta oraz duża częstotliwość wypożyczenia strojów sprawia, że prezentowane w katalogu stroje mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, dlatego też oferta zawarta na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.